---

Wat is Jiu Jitsu ?

 

tijger

---

 

 

Jiu-Jitsu zou je kunnen vertalen als 'zachte kunst'.
Het is een zelfverdedigingskunst waarin kracht geen hoofdrol speelt en
waarmee je in een paar seconden je aanvaller uitschakelt.
Om jezelf te leren verdedigen tegen een aanvaller zijn jiu-jitsu technieken heel geschikt.
Veel cursussen die worden gegeven in zelfverdediging maken gebruik van deze technieken.


Jiu Jitsu is een van de beste verdedigingsporten als antwoord op de agressie en onveiligheid in de dagelijkse realiteit.

In jiu-jitsu wordt uitgegaan van een aanval zoals bijvoorbeeld wurgingen, middelaanvallen, slagen en schoppen.
Bij de verdediging op deze aanvallen wordt er gebruik gemaakt van de beweging van de aanvaller.
In veel technieken ga je mee met deze beweging en wordt een tegenhandeling uitgevoerd.

Balans, reaktie en controle zijn zeer belangrijk om de technieken goed uit te voeren.
Veel jiu-jitsu-technieken worden ook in andere sporten gebruikt, denk daarbij bijvoorbeeld aan Aikido en Judo.

Er zijn zeer veel verschillende verhalen over het ontstaan van de technieken.
Verhalen uit Japan, India en China zijn het meest bekend. Jiu-jitsu zou in China zijn oorsprong kunnen hebben hebben.
 Rond 1690 werkte en studeerde Akijama een arts uit Japan in China.

Tijdens een bezoek aan een klooster zag hij een gevecht tussen een gewapende en een ongewapende man.
Tot zijn verbazing wist de ongewapende man met een speciale gevechtsmethode het gevecht te winnen.
Akijama trad toe tot de kloosterorde en liet zich inwijden in de gevechtstechniek.

Toen Akijama na vele jaren studie terug was in Japan en hij over deze technieken nadacht bleef hem een probleem dwarszitten.
Hij wist nu wel de uitwerking van de grepen maar zelf had hij nog geen methode om zich te weren als de grepen op hem werden toegepast.

In de winter zag hij hoe de takken van een kerseboom en een wilgeboom heel verschillend reageerden op de sneeuw die zij moesten dragen.
De takken van de kerseboom braken af, terwijl de wilgeboom zijn takken liet afhangen waardoor de sneeuw er van afgleed.
Akijama had nu de oplossing van zijn probleem: "Meegeven om te Overwinnen".
Met deze gedachte als uitgangspunt lukte het hem om zich uit de moeilijkste grepen te bevrijden. De eerst stappen in het jiu-jitsu waren gezet.

Vooral de samoerai gingen zich in jiu-jitsu bekwamen, als zij in een gevecht ontwapend werden dan konden ze zonder wapens verder strijden.
Een van de eerste scholen (ryu) in het jiu-jitsu was Sho Sho Ryu die werd geleid door de samoerai van de Marioka han (clan).
In de verschillende stijlen werd er les gegeven in de gewapende en ongewapende krijgskunst.
 De technieken waren ook bekend onder andere namen zoals yawara en kempo..
Op dat moment was jiu-jitsu een geheime vechtkunst alleen voorbehouden aan de samoerai.
De technieken zijn in Japan tot ontwikkeling gekomen door langdurige verfijning van de krijgskunsten.

Ongeveer 200 jaar hebben de samoerai jiu-jitsu geheimgehouden tot in 1868 er een einde kwam aan het feodale stelsel in Japan.
Veel samoerai waren zonder werk en gingen toen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien lesgeven in jiu-jitsu.
In die tijd zijn er verschillende jiu-jitsu stijlen en scholen ontstaan, veel mensen raakten in de ban van deze doeltreffende zelfverdedigings technieken.
Al snel werd jiu-jitsu een populaire kunst in Japan. Een van de bekendste beoefenaars van deze krijgskunst was Jigoro Kano de bedenker van het Judo.
Veel later pas aan het einde van de 19e eeuw werd het vanuit Japan verspreid en maakte de rest van de wereld kennis met het Jiu-Jitsu.

Besluit:

Jiu-Jitsu is een oude Japanse vechtskunst die oorspronkelijk gebruikt werd door de samurai.
 Jiu-Jitsu kan je leren vallen en opstaan, je leren verdedigen tegen een of meerdere (gewapende) tegenstanders.
Hoewel een "zachte" krijgskunst is het nuttig voor de "harde" realiteit.---